February 13, 2021
  • Home
  • వ్యాసాలు
  • సకల కార్యసిద్ది స్తోత్రం చదివితే అనుకున్నవన్నీ మీ సొంతం !
వ్యాసాలు

సకల కార్యసిద్ది స్తోత్రం చదివితే అనుకున్నవన్నీ మీ సొంతం !

మనిషి జీవితానికి కావల్సిందల్లా ఇచ్ఛాశక్తి. అంటే విల్‌ పవర్‌ అని నేడు పిలుస్తున్నాం. సనాతన ధర్మంలో ఇచ్చాశక్తి అంటే శ్రీ లక్ష్మీదేవి ఆ తల్లి అనుగ్రహం ఉంటే చాలు.. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తి అవ్వడానికి, ఋణ బాధలు తీరి ఆర్థికాభివృద్ధి కి..రోజూ..3సార్లు..శుక్రవారం 8 సార్లు పారాయణం చేయాలని పండితులు పేర్కొంటున్నారు. ఆ శ్లోకం ఇదే…

 

‘‘ భధ్రకాళి కరాలిచ మహాకాళి తిలోత్తమ

కాళి కరాల వక్త్రాంత కామాక్షి కామద శుభ

మహాలక్ష్మిర్ మహా కాళి మహా కన్య సరస్వతి

భోగ వైభవ సంతాత్రి భక్తానుగ్రహ కారిని

జయ చ విజయ చైవ జయంతి సపరాజిత

కుబ్జిక కాళిక సస్త్రి వీణా పుస్తక దారిని

పిప్పల చ విశాలాక్షి రక్షోగ్ని వృష్టి కారిణి

దుష్ట విద్రావిని దేవి సర్వోపత్రవ నాశిని

అర్ధనారీశ్వరీ దేవి సర్వ విద్య ప్రదాయిని

భార్గవి పూజాక్షి వోద్య సర్వోప నిష తాస్థిత

కేతకి మల్లిక శోకా వారహి ధరణి ధృవ

నారసింహి మహోగ్రాస్య భక్తనా మార్తినాశిని

కైవల్య పదవి పుణ్య కైవల్య ఙ్ఞాన లక్షిత

భ్రమసంపత్తి రూప చ భ్రమ సంపత్తి కారిని

సర్వ మంగళ సంపన్న సాక్షాత్ మంగళ దేవత

దేహి హృద్ దీపిక దీప్తిజీష్మ పాప ప్రనాశిని

క్షీరద్ర జంతు భయాగ్నీ చ విష రోగాది బంజని

సద సంత సద సిద్ధ కృషత్చిత్ర నివారిని

మంగళం మంగళం త్వం దేవదానం చ దేవత

త్వముథ మోథ మానం చ శ్రేయ పరమామృతం

ధన ధాన్యా భి వృద్ధిశ్చ సార్వబౌమ సుగోస్రయా

ఆంధోలికాధి సౌభాగ్యం మత్తెపాది మహోదయా

పుత్ర పౌత్రాభి వృద్ధిశ్చ విద్య భోగ బలాధికం

ఆయురారోగ్య సంపత్తి అష్ఠైశ్వర్యం త్వమేవాహి

దేవి దేహి ధనం, దేవి దేహి యశోమయీ

కీర్తిం దేహి, సుఖం దేహి, ప్రసీత హరి వల్లభే..!!

 

భక్తి, శ్రద్ధతో లక్ష్మీదేవిని పై శ్లోకంతో ప్రార్థిస్తే తప్పక అనుగ్రహంతో అన్ని సాధించే శక్తి మనకు లభిస్తుంది. సన్మార్గంలో నడువగలుగుతాం

Related posts

లక్ష్మణుడు ప్రతిష్ఠించిన శివలింగం

Hindu TV

సూర్యుడు ఏ మాసంలో ఏ పేరుతో సంచరిస్తాడు

Hindu TV

కార్యహాని కలిగించే శకునం

Hindu TV

అలా శ్రీమహావిష్ణువు అనుగ్రహించాడు

Hindu TV

వివాహం కాని అమ్మాయిలు ఇలా చేస్తే వెంటనే పెళ్లి ఖాయం!

Hindu TV

కోకిలా వ్రతం ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది ?

Hindu TV

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు